Sverige og Norge underskriver en økonomisk avtale om etterkrigstiden som gjelder svenske leveranser til Norge og en mulig kreditt på opptill 200 millioner svenske kroner for gjenreising av Norge. Det er Sveriges minister hos den norske regjeringen i London, friherre Johan Beck-Friis, og utenriksminister Trygve Lie som undertegner avtalen. (13.04.1944)

Osvald-gruppen lykkes med en aksjon mot et ammunisjonslager på Oslo havn. Det blir skader på anlegget. (13.04.1944)