Katastrofeutvalget i Bergen har bestemt at glass som settes inn i butikkvinduer til erstatning for de knuste, ikke skal være større enn 0,70 x 1,10 meter i firkant. Alle skadelidte får utdelt gjenkjøpsbøker som gir fortrinnsrett til kjøp av viktige varer, husgeråd og møbler. De får også ekstramerker for rasjonerte varer etter forsyningsnemndens bestemmelser. (27.04.1944)