Langs kaiene i Stavanger og Bergen har tyskerne i løpet av vinteren og våren anlagt omfattende tanksperringer – svære betongblokker, i Stavanger populært kalt «Hitler-tenner» – åpenbart til vern mot en ventet alliert invasjon. Også i andre byer er beredskapen skjerpet. (15.04.1944)

En britisk miniubåt sniker seg helt inn i havnen i Bergen etter å ha blitt slept til norskekysten. Målet er den store flytedokken ved Laksevåg, men under vannet tar de feil når de fester sprengladninger: Det er lasteskipet Bärenfels som blir sterkt skadet når ladningene går av. (14.04.1944)

Det er alt annet enn lett å sette opp en festmeny når et eller annet skal feires i disse dager – med mindre man har gode forbindelser på landet. Her er årsmiddagen i Den norske Apotekerforening: Spinatsuppe, klippfiskkaker og stuet spinat og poteter. Rødgrøt med kunstig søtning og uten melk. (14.04.1944)

Sverige og Norge underskriver en økonomisk avtale om etterkrigstiden som gjelder svenske leveranser til Norge og en mulig kreditt på opptill 200 millioner svenske kroner for gjenreising av Norge. Det er Sveriges minister hos den norske regjeringen i London, friherre Johan Beck-Friis, og utenriksminister Trygve Lie som undertegner avtalen. (13.04.1944)

Osvald-gruppen lykkes med en aksjon mot et ammunisjonslager på Oslo havn. Det blir skader på anlegget. (13.04.1944)

Peder Marinius Bergquist fra Lørenskog blir arrestert på grunn av «tyskfiendtlig opptreden». Han blir satt på Grini og blir senere sendt til Sachsenhausen hvor han dør utpå sommeren. (12.04.1944)

Det går ut en proklamasjon fra Hjemmefrontens Ledelse, som blir lest opp i London-kringkastingen og får regjeringens tilslutning. De oppsummerer sine mål i seks hovedpunkter:

(12.04.1944)

Motstandsmann Normann Iversen sitter i sitt hovedkvarter i Sandalen ved Bergen sammen med en medarbeider når en bil med flere tyske soldater ankommer stedet. Soldatene undersøker flere hus på stedet, men ikke huset Iversen befinner seg i. Soldatene kjører videre, men etter et kvarter returnerer de. Denne gangen skal de sjekke huset med Iversen i, men han og medarbeideren prøver å rømme ut av huset. De kommer bare få meter før de blir anropt av en soldat. Når de viser frem papirene sine, trekker Iversen opp pistolen sin og skyter soldaten, før han og kompanjongen legger på sprang mens tyskerne skyter etter dem. De kommer seg unna. (11.04.1944)

NS-ordførere i noen Østfold-kommuner og i Horten bevilger en «æresgave» på 500 kroner til hver hjemvendte frontkjemper fra distriktet. (11.04.1944)

Det går et leirras nær Ladehammeren og deler av Lade Allé i Trondheim. Fire tyskere mister livet, og omkring 20 mål jord raser ut. Tyskerne konkluderer med at raset gikk på grunn av bombedetonasjoner 24. juli 1943. Raset tar med seg en rekke firemannsboliger. Huseierne forlanger en halv million kroner i erstatning og vinner frem med dette. (Foto: Strinda historielag) (11.04.1944)

En rekke lensmenn som tidligere har meldt seg inn i NS, har i 1943 og 1944 meldt seg ut igjen, viser en rapport. Noen har begrunnet utmeldelsen med at de ikke kan godta partiets holdning til kongehuset og jødeforfølgelsene. (11.04.1944)

Ifølge den illegale pressen har 120 000 beslaglagte radioapparater nå blitt sendt til Tyskland. (11.04.1944)

I Oslo blir en pølsemaker av byretten dømt til fem års sikring for å ha trykt 2000 sukkermerker på en syltepresse i kjelleren sin. Psykiatrisk sakkyndige hadde erklært mannen sinnssyk. (11.04.1944)

Hjemmefrontens Sentralledelse har sendt ut et varselskriv til Milorgs distriktssjefer, der det blant annet heter: «Det understrekes at den situasjon kan oppstå at fienden iverksetter mobilisering, utskrivning eller internering av norske menn, f.eks. gjennom Arbeidstjenesten (AT).» Det anmodes videre om at man sørger for dekning og forsyninger for dem som rømmer til skogs for å unndra seg registrering til AT. Milorg-distriktene bør dessuten alvorlig overveie å la offiserer og folk som sitter i viktige stillinger i Milorg gå i dekning. (09.04.1944)

Mange koser seg i påsken 1944, til tross for okkupasjon. En vet ikke hvem som er på bildet, men det er tydelig at de nyter tilværelsen en stakket stund. (Foto: Mjøsmuseet)

Det meldes om stor påskeutfart tross de strenge reiserestriksjoner. I Hallingdal og andre steder på Østlandet er det utmerkede føreforhold, og mange skiløpere er å se. Også i Nord-Norge er mange mennesker på farten. (08.04.1944)

MT South America av Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Philadelphia til Manchester. Alle om bord blir reddet av det britiske redningsfartøyet Goodwin. (06.04.1944)

DS Ruth I av Haugesund blir torpedert og senket av en tysk ubåt øst for Storbritannia. Tre mann i maskinrommet omkommer, mens en selvlaget flåte akterut rommer resten av besetningen. Skipet synker 20 minutter etter torpederingen. (06.04.1944)

Osvald-gruppen gjør et nytt forsøk på å stjele rasjoneringskort fra Aker forsyningsnemnd. Denne gangen lykkes de. (05.04.1944)