Den norske ubåten Ula senker et fartøy i en tysk konvoi utenfor Lista. (21.04.1944)