Forsvarets overkommando legger frem en plan om «Forberedelse for reisning av Norges nye forsvar» for den norske regjeringen i London. I den står det blant annet at «under moderne krig må befolkningen på et hvilket som helst sted i landet og når som helst på korteste varsel kunne tre i aksjon til forsvar av sin egen by, bygd eller grend. Det skal først og fremst holde fienden stangen inntil ordinære stridskrefter kan komme til». Dette er initiativet som gir grobunn for oppstart av Heimevernet fra september 1945. (15.04.1944)

Langs kaiene i Stavanger og Bergen har tyskerne i løpet av vinteren og våren anlagt omfattende tanksperringer – svære betongblokker, i Stavanger populært kalt «Hitler-tenner» – åpenbart til vern mot en ventet alliert invasjon. Også i andre byer er beredskapen skjerpet. (15.04.1944)