Flyfabrikken på Kjeller blir bombet. Det går hardt ut over Lillestrøm: Tolv sivile omkommer og tre blir såret. Syv hus blir totalskadet og en del andre sterkt skadet. Fra britisk side opplyses det at det har blitt betydelige ødeleggelser på fabrikken som fremstiller flykropper for tyskerne. På taket av det gamle Rikshospitalet i Pilestredet står etterretningssjef Reidar Myhre og våpensjef Odd Øyen fra Milorg Distrikt 13 og feirer med et hjemmebrygg lagd på 96 prosent legesprit. Det er de som har fôret britene med meldinger om flyfabrikken. (28.04.1944)