Grenselos Knut Mathiesen blir arrestert i Rakkestad etter å ha fraktet flere grupper med flyktninger mot svenskegrensen og drept en Stapo-mann i samme operasjon. Flere flyktninggrupper blir avslørt, og grenselos Ole Burås blir drept av tysk grensepoliti. Mathiesen blir senere dødsdømt og henrettet. (21.04.1944)