Næringsdepartementet har bestemt at husstander som har minst 250 kvadratmeter jord per husstandsmedlem selv må dyrke sine egne grønnsaker. De får dermed ikke utdelt grønnsakkort for kommende år. (03.04.1944)

Tirpitz, som ligger i Altafjorden, angripes av britiske fly fra hangarskip og gjøres kampudyktig, kort tid etter at skipet er reparert etter forrige angrep med dvergubåter. (03.04.1944)