Flyvåpnenes Treningsleir (FTL) i Little Norway i Toronto blir solgt til Royal Canadian Air Force og omdøpt til Lakeside Camp. Deler av den norske flyveskolen har allerede blitt overført til den nye leiren ved Muskoka Airport, og nå flytter resten av leiren dit. Odd Bull er avtroppende leirkommandant i Toronto, mens Erling Opsahl og Alf Røed er leirkommandanter i Muskoka. Bildet, tatt av Conrad Mohr, viser hangar og norsk flymannskap i Muskoka. (05.04.1943)

Politiet i Mo i Rana har fått et anonymt tips om ulovlige radiosendere – og muligens et våpenlager – i Ildgrubfossen kraftstasjons vokterbolig. Siden sommeren 1942 har radiosenderen Crux II vært i drift av motstandsfolk som har sendt meldinger til SIS i London. Tre gestapister ankommer vokterboligen, og beboerne lykkes i å skyte to av tyskerne mens den tredje kommer seg unna. Sistnevnte skyter og dreper Petter Gruben, mens Birgit Jakobsen, Normann Jakobsen og spedbarnet Gunn rømmer. De bruker nesten sju dager i uvær over fjellet til Sverige. Underveis mister de barnet, som faller ut av ryggsekken, men finner det igjen. Vel fremme i Sverige må Birgit og Normann amputere deler av føttene på grunn av frostskader og ligge seks måneder på sykehus. Babyen kommer fra det hele uten varige skader. Etter denne episoden finner Gestapo både radiosendere, sprengstoff og geværer lagret ved kraftstasjonen. (05.04.1943)

DS Rygja av Bergen blir minesprengt tre nautiske mil sørøst for Skagen, på reise fra Narvik til Tyskland med malm. Olaf Monrad Gabrielsen fra Bergen omkommer. (04.04.1943)

Det tyske skipet MS Altair blir angrepet og senket av tre britiske fly utenfor Vevang i Hustadvika. Det er rundt 190 mann om bord, men uvisst hvor mange som omkommer. (04.04.1943)

Den tyske soldaten Emil Schmidt omkommer av splintskader i Karihola i Kristiansund etter at han ved et uhell avfyrer en luftvernkanon rett i bergveggen under øvelsesskyting. (04.04.1943)

I Auschwitz Birkenau er byggingen av gasskamre og krematorier fullført: Det nyeste er gasskammer/krematorium V som tas i bruk fra i dag. Fra juli 1942 ble det etablert rutine for at gamle, syke, barn under fjorten år og de aller fleste kvinner blir sendt rett til gasskamrene. (04.04.1943)

Hjemmefrontledelsen får urovekkende meldinger om at folk som er innkalt til Den nasjonale arbeidsinnsats blir sendt i tjeneste for tyskerne: Tre hundre som er innkalt til en sjåførskole i Svelvik får ordre om å undertegne en tysk militærkontrakt for resten av krigen. Å nekte vil medføre kjelleropphold på vann og brød, helt til man skriver under. En skal også avlegge troskapsed til Hitler. (04.04.1943)

Kurerflyet på Stockholmsruten blir skutt ned over Skagerrak. Samtlige om bord mister livet, blant dem flyger Erik Engnæs, annenflyger Oddvar Wenger og telegrafist Harald Pillgram Wilhelmsen. Stockholmsruten brukes for transport av motstandsfolk og annet personell fra Sverige til Storbritannia, men brukes også til frakt av blant annet viktig diplomatpost og kulelagre for den britiske krigsindustrien. (04.04.1943)

Befolkningen får beskjed via avisene om å levere melkeflasker renvasket tilbake til butikkene. Melkeforretningene fraber seg flasker som lukter. (03.04.1943)

Åtte menn som ble tatt til fange fra MK Bratholm I under Operasjon Martin (Red) henrettes på Tromsøya etter kommandoordren. Denne ordren, utstedt fra Hitler 18. oktober 1942, slår fast at alle allierte soldater som blir tatt til fange skal henrettes uten rettssak, selv om de bærer uniform. Dette er i strid med Haagkonvensjonen om håndtering av krigsfanger. De henrettede er Linge-soldat Gabriel Salvesen, skipper Sverre O. Kverhellen, Sjur L. Trovåg, Magnus J. Kvalvik, Harald P. Ratvik, Bjørn N. Bolstad, Alfred A. Vik og Frithjof M. Haugland. (02.04.1943)

Aftenposten trykker kart over området på Hardangervidda som ble sperret av i går. Forbudet mot å bevege seg i området kommer til å gjelde ut krigen. (02.04.1943)

Motstandsmann Kristian Kyhn Gløersen – roverspeider og idrettsmann – blir etter et fluktforsøk skutt av Gestapo ved Nordstrand bad i Oslo. (02.04.1943)

DS Lysefjord av Stavanger blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Tampa til Puerto Barrios. Skipet går ned på to minutter. Tre nordmenn og en spanjol omkommer. (01.04.1943)

Vidkun Quisling slår sammen NS-styrte Handelsdepartementet og Forsyningsdepartementet til det nye Næringsdepartementet. (01.04.1943)

Etter at Kretsen skrev det såkalte «Partisanbrevet» til eksilregjeringen i februar, hvor de advarte sterkt mot Milorgs ønske om å øke den militære aktiviteten i motstandsbevegelsen, møtes Kretsen og Milorg i Stockholm for å løse opp i spenningen dem imellom. Møtet er vellykket, fører til en delvis oppklaring i forviklingene og leder etter hvert til det samarbeidet som utvikler seg til Hjemmefrontens Ledelse. (01.04.1943)

NS-myndighetene sliter med å innfri tidsfristen for å fullføre registreringene til Den nasjonale arbeidsinnsats – en frist som går ut 15. april. De har også problemer med å levere det ønskede antallet arbeidere til tyske byggeplasser. En etterretningskilde opplyser til den norske legasjonen i Stockholm at «det hersker et fullstendig rot på arbeidsformidlingskontorene». Antallet registreringspliktige nordmenn anslås til 350 000. (01.04.1943)

Rinnanbanden bytter hovedkvarter igjen: De flytter fra Gamle Åsvei 48 til Prinsens gate 37 i Trondheim, vegg i vegg med Misjonshotellet. (01.04.1943)

Tyskerne sperrer av hele Hardangervidda og innfører unntakstilstand i området etter nesten fem ukers resultatløs leting etter sabotørene fra Vemork-aksjonen. Omtrent 2800 mann skal nå gjennomsøke østlige deler av vidda. Hver eneste hytte blir endevendt, mange blir også for sikkerhets skyld brent. Aksjonen blir etter hvert utvidet med 12 000 mann som saumfarer området mellom Bergensbanen i nord og Setesdalsheiene i sør. Fire av sabotørene har gått i dekning på vidda og blir aldri funnet. (01.04.1943)

Tirpitz har ankommet Kåfjorden. Kjempen har selskap av Scharnhorst og Lützow, samt seks destroyere. Til sammen utgjør de en formidabel flåtestyrke, som er en alvorlig trussel mot den allierte skipsfarten utenfor Norskekysten. (01.04.1943)