Det er innført «offentlig luftvarsel» i Ålesund luftvernkrets. Ved varsling skal trafikk og næringsliv gå som normalt, men en skal være på alerten. Ved ordinær flyalarm skal man søke dekning. (15.04.1943)

Det innføres nye og omfattende reiserestriksjoner i hovedstadsområdet. Reisetillatelse blir påbudt og skal fremvises på alle baner unntatt forstadstogene. Politiet skal bekrefte reisens nødvendighet. (15.04.1943)

Dagbladet og Morgenbladet velger å stanse utgivelsene sine som følge av en tysk plan om å slå sammen de to avisene på grunn av papirmangelen og hensynet til Den nasjonale arbeidsinnsats. (15.04.1943)

Bortsett fra aviser og bøker, forbys de fleste anvendelser av papir og papp fra nå av. Som følge av dette, begynner blant annet dagsavisen Norges Handels- og Sjøfartstidende å utkomme som ukeavis. Wehrmacht får dispensasjon for «avtrykningsbilder og -plakater», drikkebegre og landkart. (15.04.1943)