Fire norske MTB-er med 85 britiske kommandosoldater om bord kommer inn til Skittenhullet i skjærgården ved Batalden i Kinn. De har som oppdrag å utføre operasjon «Carry», som går ut på å ødelegge det tyske kanonbatteriet på Rugsundøya ved innløpet til Nordfjord. Flotiljesjefen avbryter imidlertid oppdraget fordi lokale fiskere gir tips om at tyskerne pleier å fiske i området. Derfor er Skittenhullet et dårlig skjulested. Flotiljesjefen ber sin øverstkommanderende om tillatelse til å heller sette inn et angrep mot tyske befestninger på Åspenes eller angripe skipstrafikken i Gulen, men det får han ikke tillatelse til. Dermed må hele flotiljen returnere til Shetland. (12.04.1943)

Utbyggingen av Nordlandsbanen fortsetter. Fra i dag tas den nye strekningen mellom Storforshei og Grønfjelldal stasjon (bildet) i bruk. Neste etappe av byggingen fortsetter mot Dunderland. (12.04.1943)

Etter at MTB 631 gikk på grunn ved Florø 14. mars, blir fisker og motstandsmann Hilmar Hansen fra Florø arrestert. Gestapo har funnet navnet hans på et ukeblad om bord i MTB-en. Jens Buarøy fra Batalden blir også arrestert etter den samme episoden. Begge blir torturert, sendt til tyske konsentrasjonsleirer og dør i fangenskap. (12.04.1943)

En sovjetisk ubåt går til angrep på fiskebåter som ligger på Svensgrunnen utenfor Senja og trekker garn. Ni fiskere mister livet, én omkommer på sykehus og fem blir såret. Mannskapet på MK Skreien av Gryllefjord, sju mann, blir tvunget om bord i ubåten og tatt med til Murmansk. Russerne krever at de sju skal gå inn i deres tjeneste. Bare én går med på dette, de øvrige vil til England. I stedet blir det russiske fangeleirer på de seks, hvorav tre av dem etter hvert dør under fangenskapet. MK Skreien blir funnet drivende utenfor Nord-Troms en uke senere. (12.04.1943)