Ifølge en ny lov, er krigsfrivillige som har minst seks måneders tjeneste i Den norske legion, Waffen SS eller den tyske vernemakt for øvrig, fortrinnsberettiget til opptak ved offentlig læreanstalt «når han fyller alminnelige vilkår for opptagelse». Hvis læreanstalten opererer med aldersgrense, skal krigsfrivillige gis dispensasjon. (22.04.1943)