Forsvarets Overkommando og Milorg skjerper tonen overfor norske offiserer som ennå ikke har meldt seg til tjeneste. Milorg påpeker at det er en plikt å reise til Storbritannia for å slutte seg til motstandskampen. Omtrent 104 offiserer har blitt beordret til London i løpet av april: «Regjeringen har bruk for Dem. Kom via Sverige hvis De på noen måte finner å kunne forlate landet». Noen av offiserene har tatt æresordet fra 1940 svært alvorlig, slik at det for disse lammer enhver tanke på motstand; de har lovet overfor tyskerne at de ikke skal utføre noen fiendtlig handling mot dem. (30.04.1943)