Tirpitz har ankommet Kåfjorden. Kjempen har selskap av Scharnhorst og Lützow, samt seks destroyere. Til sammen utgjør de en formidabel flåtestyrke, som er en alvorlig trussel mot den allierte skipsfarten utenfor Norskekysten. (01.04.1943)