I Auschwitz Birkenau er byggingen av gasskamre og krematorier fullført: Det nyeste er gasskammer/krematorium V som tas i bruk fra i dag. Fra juli 1942 ble det etablert rutine for at gamle, syke, barn under fjorten år og de aller fleste kvinner blir sendt rett til gasskamrene. (04.04.1943)