Åtte menn som ble tatt til fange fra MK Bratholm I under Operasjon Martin (Red) henrettes på Tromsøya etter kommandoordren. Denne ordren, utstedt fra Hitler 18. oktober 1942, slår fast at alle allierte soldater som blir tatt til fange skal henrettes uten rettssak, selv om de bærer uniform. Dette er i strid med Haagkonvensjonen om håndtering av krigsfanger. De henrettede er Linge-soldat Gabriel Salvesen, skipper Sverre O. Kverhellen, Sjur L. Trovåg, Magnus J. Kvalvik, Harald P. Ratvik, Bjørn N. Bolstad, Alfred A. Vik og Frithjof M. Haugland. (02.04.1943)