NS-myndighetene sliter med å innfri tidsfristen for å fullføre registreringene til Den nasjonale arbeidsinnsats – en frist som går ut 15. april. De har også problemer med å levere det ønskede antallet arbeidere til tyske byggeplasser. En etterretningskilde opplyser til den norske legasjonen i Stockholm at «det hersker et fullstendig rot på arbeidsformidlingskontorene». Antallet registreringspliktige nordmenn anslås til 350 000. (01.04.1943)