DS Rygja av Bergen blir minesprengt tre nautiske mil sørøst for Skagen, på reise fra Narvik til Tyskland med malm. Olaf Monrad Gabrielsen fra Bergen omkommer. (04.04.1943)

Det tyske skipet MS Altair blir angrepet og senket av tre britiske fly utenfor Vevang i Hustadvika. Det er rundt 190 mann om bord, men uvisst hvor mange som omkommer. (04.04.1943)

Den tyske soldaten Emil Schmidt omkommer av splintskader i Karihola i Kristiansund etter at han ved et uhell avfyrer en luftvernkanon rett i bergveggen under øvelsesskyting. (04.04.1943)

I Auschwitz Birkenau er byggingen av gasskamre og krematorier fullført: Det nyeste er gasskammer/krematorium V som tas i bruk fra i dag. Fra juli 1942 ble det etablert rutine for at gamle, syke, barn under fjorten år og de aller fleste kvinner blir sendt rett til gasskamrene. (04.04.1943)

Hjemmefrontledelsen får urovekkende meldinger om at folk som er innkalt til Den nasjonale arbeidsinnsats blir sendt i tjeneste for tyskerne: Tre hundre som er innkalt til en sjåførskole i Svelvik får ordre om å undertegne en tysk militærkontrakt for resten av krigen. Å nekte vil medføre kjelleropphold på vann og brød, helt til man skriver under. En skal også avlegge troskapsed til Hitler. (04.04.1943)

Kurerflyet på Stockholmsruten blir skutt ned over Skagerrak. Samtlige om bord mister livet, blant dem flyger Erik Engnæs, annenflyger Oddvar Wenger og telegrafist Harald Pillgram Wilhelmsen. Stockholmsruten brukes for transport av motstandsfolk og annet personell fra Sverige til Storbritannia, men brukes også til frakt av blant annet viktig diplomatpost og kulelagre for den britiske krigsindustrien. (04.04.1943)