Flyvåpnenes Treningsleir (FTL) i Little Norway i Toronto blir solgt til Royal Canadian Air Force og omdøpt til Lakeside Camp. Deler av den norske flyveskolen har allerede blitt overført til den nye leiren ved Muskoka Airport, og nå flytter resten av leiren dit. Odd Bull er avtroppende leirkommandant i Toronto, mens Erling Opsahl og Alf Røed er leirkommandanter i Muskoka. Bildet, tatt av Conrad Mohr, viser hangar og norsk flymannskap i Muskoka. (05.04.1943)