Quisling er i sitt syvende møte med Hitler siden desember 1939. Han har tidligere møtt Hitler seks ganger i Rikskanselliet i Berlin, men denne gangen foregår møtet i barokkpalasset Schloss Klessheim ved Obersalzberg. Ellers er er Bormann, Lammers, Himmler og Neuman til stede, og Terboven har i likhet med Quisling tatt turen fra Oslo. På forhånd har Quisling rettet skarp kritikk mot den tyske politikk overfor Norge og andre besatte land. Hitler svarer med en lang monolog om at fredsslutning og selvstendighet må vente, men han gir sitt ord til Quisling «som germaner» på at Norge etter krigens slutt igjen skal bli fritt. Dette er det eneste kjente tilfelle hvor Hitler har gitt slike løfter til et besatt land. (19.04.1943)

Lundebanen, som går fra kaianlegget Lundevågen ved Farsund til et anleggsområde ved Lista flystasjon, blir åpnet. Den smalsporete banen er 12 kilometer lang, og tyskerne skal bruke den til å transportere forsyninger og krigsmateriell til flere militære anlegg på Lista. (19.04.1943)

NS-regimet har begynt å arbeide med planer om å drepe «uhelbredelig sinnssyke» og «idioter», og om å internere «tatere» og hindre dem i å formere seg. (19.04.1943)

Lingekarene Martin Olsen, Tor Stenersen og Oddvar Sandersen har tatt med seg fire magnetiske ladninger fra England for å utføre sabotasje mot tyske skip i Norge. De drar først til Drammen: Der skal det etter sigende ligge to tyske lastebåter, men de har reist. Dermed reiser de heller til Horten for å sprenge to tyske torpedobåter, men de er også borte. I Moss finner de imidlertid en 2000 tonns tysk lastebåt ved navn Sanev. Olsen tar den magnetiske ladningen på ryggen, svømmer under vann til skutesiden og plasserer den der. Omtrent 12 timer etter eksploderer ladningen og senker skipet. (19.04.1943)