NS avsetter Thoralf Pryser som redaktør av dagsavisen Morgenposten. Etter dette føyer avisen seg inn i rekken av aviser som retter seg etter de daglige direktiver som blir utstedt av okkupasjonsmaktens presseregime. (13.04.1943)

Leif Løckra, som seiler i uteflåten for Nortraship, omkommer etter en eksplosjonsulykke om bord i MS Fernmoor. Han etterlater seg kona Ruth. (13.04.1943)

Ola Svensen og Harry Sødermann har utarbeidet en plan for utdanning av 50 norske reservepoliti. Planen er at Reservepolitiet (R.P.) skal gå inn i vaktholdet i Norge når tyskerne trekker seg ut. Utdanningen godkjennes nå av eksilregjeringen i London, og det skal vise seg at hele 14 700 reservepoliti (også kalt politisoldater) kommer til å bli utdannet i Sverige. (13.04.1943)

Karl Hjalmar Hansen fra Høyanger dør i Sachsenhausen. Han ble arrestert av tyskerne 7. januar 1942, mens han lyttet på radio fra London. Deretter ble han sendt til Grini og videre til Tyskland. Hansen etterlater seg kone og to barn. (13.04.1943)

Flere hundre tusen rasjoneringsmerker – især brød- og fettmerker – har blitt stjålet fra kontoret til Fredrikstad forsyningsnemnd. Tre personer som var involvert i tyveriet er satt i varetekt, og flere vil trolig følge etter. Også en av funksjonærene hos forsyningsnemnden er innblandet. (13.04.1943)

Hjemmefrontorganet Koordinasjonskomiteen samles for å diskutere forordningen om Den nasjonale arbeidsinnsats. Da forordningen kom i februar, var det ikke stemning for en boikott, men nå tar Tor Skjønsberg saken opp på nytt fordi han frykter at arbeidsinnsatsen er første skritt mot massemobilisering av norsk ungdom til tysk krigstjeneste. Bakgrunnen er blant annet rapporter om at flere hundre nordmenn har blitt tvunget til å signere på en tysk militærkontrakt. Skjønsberg får resten av komiteen med seg og offentliggjør i dag sin første klare parole mot arbeidstjenesten i en rekke illegale aviser. «Ingen må møte ved innkalling», heter det. Imidlertid kommer parolen veldig sent, for registreringen til arbeidstjeneste er gjennomført og et par tusen arbeidere er allerede sendt til ulike arbeidssteder. (13.04.1943)