Elling Arnold Ellingsen fra Bergen, som er utskrevet som dekksmann i Den norske marine, faller ned i dokken i Falmouth og drukner. Han gravlegges i Bergen. (26.04.1943)

Festung Norwegen går for halv maskin: Virksomheten ved tyske anlegg er i ferd med å stanse opp. Blant annet har man ved Øyhavn i nærheten av Melhus i Sør-Trøndelag holdt på med å anlegge en flyplass og ubåthavn, men nå er det stille der. Av alle tyske anlegg for utbygging av vassdrag og aluminiumsindustri, er bare to fortsatt i gang. Arbeidet har stanset av seg selv på grunn av manglende arbeidskraft, mangel på forsyninger og sviktende råstofftilførsel. Imidlertid prioriterer tyskerne spesielt viktige prosjekter, deriblant den store ubåthavnen ved Trondheim. (26.04.1943)