Fly fra Royal Air Force har sluppet 250 000 flyveblader over Jylland og deler av Fyn i Danmark. Statsminister Johan Nygaardsvold er avsender. Hans hilsen til “Broderfolket” tar utgangspunkt i de to nabolandene som ble okkupert 9. april tre år tidligere. Statsministeren skriver at okkupasjonen den første tiden har artet seg forskjellig, men legger til at “også i Danmark trer etter hvert Tysklands sanne ansikt tydeligere fram”. (10.04.1943)