På grunn av den milde vinteren og den tidlige våren på Østlandet, er det veldig vanskelig å oppbevare store potetlagre utover forsommeren. Potetnemnden i Oslo og Aker ber derfor om at alle snarest kjøper poteter på alle gyldige merker. (20.04.1943)

Hitlers 54. fødselsdag feires med en mektig militærparade på Karl Johans gate. En ærestribune er reist for militære sjefer foran Universitetet, blant andre generaloberst von Falkenhorst. (20.04.1943)

Osvald-gruppen går til aksjon mot arbeidsinnsatsens kontor for Oslo og omegn i Pilestredet. Aksjonen utføres i samråd med Milorg, og målet er å hindre tvangsutskrivning av norsk arbeidskraft. Aksjonistene, blant dem Asbjørn Sunde og Johan Peter Bruun, kaster molotovcocktails gjennom vinduene, og arkivet for Den nasjonale arbeidsinnsats blir totalskadet. Sunde blir hardt skadet når en brannbombe antenner i lommen hans når han faller ut av lastebilen. Tre av aksjonistene blir senere arrestert og henrettet. Milorg mislykkes samme dag med en aksjon mot arbeidskontoret i Heimdalsgaten. (20.04.1943)