Hjemmefrontledelsen får urovekkende meldinger om at folk som er innkalt til Den nasjonale arbeidsinnsats blir sendt i tjeneste for tyskerne: Tre hundre som er innkalt til en sjåførskole i Svelvik får ordre om å undertegne en tysk militærkontrakt for resten av krigen. Å nekte vil medføre kjelleropphold på vann og brød, helt til man skriver under. En skal også avlegge troskapsed til Hitler. (04.04.1943)