DS Lysefjord av Stavanger blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Tampa til Puerto Barrios. Skipet går ned på to minutter. Tre nordmenn og en spanjol omkommer. (01.04.1943)

Vidkun Quisling slår sammen NS-styrte Handelsdepartementet og Forsyningsdepartementet til det nye Næringsdepartementet. (01.04.1943)

Etter at Kretsen skrev det såkalte «Partisanbrevet» til eksilregjeringen i februar, hvor de advarte sterkt mot Milorgs ønske om å øke den militære aktiviteten i motstandsbevegelsen, møtes Kretsen og Milorg i Stockholm for å løse opp i spenningen dem imellom. Møtet er vellykket, fører til en delvis oppklaring i forviklingene og leder etter hvert til det samarbeidet som utvikler seg til Hjemmefrontens Ledelse. (01.04.1943)

NS-myndighetene sliter med å innfri tidsfristen for å fullføre registreringene til Den nasjonale arbeidsinnsats – en frist som går ut 15. april. De har også problemer med å levere det ønskede antallet arbeidere til tyske byggeplasser. En etterretningskilde opplyser til den norske legasjonen i Stockholm at «det hersker et fullstendig rot på arbeidsformidlingskontorene». Antallet registreringspliktige nordmenn anslås til 350 000. (01.04.1943)

Rinnanbanden bytter hovedkvarter igjen: De flytter fra Gamle Åsvei 48 til Prinsens gate 37 i Trondheim, vegg i vegg med Misjonshotellet. (01.04.1943)

Tyskerne sperrer av hele Hardangervidda og innfører unntakstilstand i området etter nesten fem ukers resultatløs leting etter sabotørene fra Vemork-aksjonen. Omtrent 2800 mann skal nå gjennomsøke østlige deler av vidda. Hver eneste hytte blir endevendt, mange blir også for sikkerhets skyld brent. Aksjonen blir etter hvert utvidet med 12 000 mann som saumfarer området mellom Bergensbanen i nord og Setesdalsheiene i sør. Fire av sabotørene har gått i dekning på vidda og blir aldri funnet. (01.04.1943)

Tirpitz har ankommet Kåfjorden. Kjempen har selskap av Scharnhorst og Lützow, samt seks destroyere. Til sammen utgjør de en formidabel flåtestyrke, som er en alvorlig trussel mot den allierte skipsfarten utenfor Norskekysten. (01.04.1943)