Kurerflyet på Stockholmsruten blir skutt ned over Skagerrak. Samtlige om bord mister livet, blant dem flyger Erik Engnæs, annenflyger Oddvar Wenger og telegrafist Harald Pillgram Wilhelmsen. Stockholmsruten brukes for transport av motstandsfolk og annet personell fra Sverige til Storbritannia, men brukes også til frakt av blant annet viktig diplomatpost og kulelagre for den britiske krigsindustrien. (04.04.1943)