Tyskerne sperrer av hele Hardangervidda og innfører unntakstilstand i området etter nesten fem ukers resultatløs leting etter sabotørene fra Vemork-aksjonen. Omtrent 2800 mann skal nå gjennomsøke østlige deler av vidda. Hver eneste hytte blir endevendt, mange blir også for sikkerhets skyld brent. Aksjonen blir etter hvert utvidet med 12 000 mann som saumfarer området mellom Bergensbanen i nord og Setesdalsheiene i sør. Fire av sabotørene har gått i dekning på vidda og blir aldri funnet. (01.04.1943)