Den østerrikske sanitetssoldaten Friedrich Leinböck-Winter, som står bak den norsk-østerrikske motstandsgruppen Norwegisches Freiheitsbewegung, ble i november arrestert i Kristiansand sammen med to andre østerrikere og en sudettysker. Nå henrettes de fire på Akershus festning etter at de ble dømt til døden ved en krigsdomstol i Oslo. Leinböck-Winter har planlagt å bygge opp en motstandsgruppe bestående av et titalls Wehrmacht-soldater og et tilsvarende antall nordmenn, som skulle utføre sabotasjeaksjoner mot Wehrmacht og forberede seg med tanke på å støtte en alliert invasjon i Norge. Totalt rundt 30 personer med tilknytning til Norwegisches Freiheitsbewegung har blitt arrestert, deriblant kristiansanderne Ragnar Fredriksen og Erling Karlsen som blir henrettet senere på sommeren. De øvrige får tukthus- og fengselsstraffer. (11.04.1943)

DS Ingerfire av Bergen blir truffet av tre torpedoer sør for Grønland. Mannskapet må hoppe på sjøen. 28 av dem kommer seg i livbåter og blir reddet, mens åtte omkommer. (11.04.1943)

20 år gamle Horst Tappert, som ble såret på Østfronten i tjeneste for Waffen-SS i mars og har vært innlagt på feltsykehus i Poltawa og Lublin, blir nå sendt til Wien. Der skal han skal tjenestegjøre hos den tyske bykommandanten. Tappert har gjort tjeneste i SS-Panzergrenadier-Division Totenkopf – en fryktet og brutal militær enhet kjent for overgrep mot sivilbefolkningen på Østfronten. Om Tapperts selv har deltatt i krigsforbrytelser, er ikke kjent. Etter krigen får Tappert en karriere som teater-, serie- og filmskuespiller, mest kjent i Norge fra detektivserien «Derrick». Bildet er av ukjent dato. (11.04.1943)

Rett vest for Den engelske kanal, synker DS Frode av Risør/Sarpsborg i løpet av fire minutter etter at en voldsom mineeksplosjon har åpnet opp bunnen midtskips. Siden livbåter og flåter blir blåst bort av eksplosjonen, må de 13 overlevende hoppe over bord og forsøke å klamre seg til vrakgods. Etter en time blir de fisket opp og brakt inn til land. Under forliset omkommer fem mann og ytterligere to dør på sykehus. (11.04.1943)