Etter at Kretsen skrev det såkalte «Partisanbrevet» til eksilregjeringen i februar, hvor de advarte sterkt mot Milorgs ønske om å øke den militære aktiviteten i motstandsbevegelsen, møtes Kretsen og Milorg i Stockholm for å løse opp i spenningen dem imellom. Møtet er vellykket, fører til en delvis oppklaring i forviklingene og leder etter hvert til det samarbeidet som utvikler seg til Hjemmefrontens Ledelse. (01.04.1943)