I Ålesund går det et Hirdtog gjennom byens gater. Regimentsfører Krohn er på besøk og holder tale på St. Olavs plass. Hirdtoget starter ved hirdkontoret i Brunholmgata. (28.04.1943)

Operasjon Mardonius: Minelimpetsene som ble festet til Ortelsburg, Tugela og en oljelekter i Oslo havn har eksplodert, og de tre fartøyene synker. Minene på Sarpfoss har ikke detonert. Forsøket på å ødelegge flere fartøy ved Akers mekaniske Verksted har ikke lykkes. Gregers Gram og Max Manus reiser nå til Stockholm og videre til England. (28.04.1943)