Sabotørene fra Grouse og Gunnerside har lykkes i å komme seg inn på Norsk Hydros anlegg på Vemork og sprenge elektrolyseanlegget. Aksjonen er gjennomført uten at sabotørene løsnet skudd. Få timer etter har de kommet seg opp på vidda igjen. Tyskerne setter inn store styrker for å pågripe de skyldige, men uten resultat. (28.02.1943)