Det nedlegges forbud mot å arrangere eller delta i offentlig dans. Politidepartementet kan gjøre unntak for øvelse og oppvisning i norsk folkeviseleik, og enkelte danseskoler får fortsette virksomheten på bestemte betingelser. (26.02.1943)