Kystruteskipet DS Tromøsund av Arendal kapres i Rekefjord av 17 mann fra Kompani Linge, ledet av Odd Starheim. Det kommer til skuddveksling med tyske styrker på kaien, slik at okkupasjonsmakten umiddelbart vet om aksjonen. Under flukten over Nordsjøen mot Skottland, innhentes skipet av tyske fly og senkes. Alle 44 om bord omkommer. (28.02.1943)