MT Glittre av Stavanger/Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Storbritannia til New York i ballast. Tre mann blir drept mens resten av mannskapet blir berget. (23.02.1943)