Alle offentlig ansatte «tyskertøser» blir fradømt sin stilling, med bakgrunn i en provisorisk anordning forfattet av London-regjeringen i dag. Denne «tjenestemannsanordningen» fastslår at «unasjonal atferd» medfører oppsigelse fra stillinger innen stat og kommune. Det blir ikke tatt hensyn til om den «unasjonale atferden» har funnet sted før anordningen ble vedtatt, og kanskje ikke engang kan dokumenteres av annet enn rykter om personen. Etter hvert vil andre «tyskertøser» oppleve å bli utstøtt av familie og sosiale nettverk. Bildet viser tyske soldater sammen med norske kvinner i Brønnøysund. (26.02.1943)