Rinnanbandens infiltrasjonsarbeid i Namdalen blir avslørt. Alarmen går, og store deler av motstandsbevegelsen rømmer til Sverige. I Vikna blir dog ikke avsløringene av “Olav Wist” alias Henry Rinnan tatt alvorlig, så her holder dobbeltspillet fram. (23.02.1943)