Rinnanbandens infiltrasjonsarbeid i Namdalen blir avslørt. Alarmen går, og store deler av motstandsbevegelsen rømmer til Sverige. I Vikna blir dog ikke avsløringene av «Olav Wist» alias Henry Rinnan tatt alvorlig, så her holder dobbeltspillet fram. (23.02.1943)