Resten av familien Steinfeld blir arrestert i sitt hjem i Rasmus Rønnebergs gate 18 i Ålesund. De blir sendt til Oslo via Åndalsnes, eskortert av tysk sikkerhetspoliti. Faren i familien, Israel Steinfeld, ble arrestert høsten 1942 og sendt til Tyskland med DS Monte Rosa. Nå har turen kommet til kona Lea, sønnen Morten (16) og datteren Reidun (19). Steinfelds forretning i Kongens gate 26 er besudlet med hakekors og påskriften «Jøde». Alle mister livet kort tid etter ankomsten til Tyskland. (22.02.1943)