Det er utført en ny sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen: Planen er egentlig å ødelegge kaiene på Thamshavn, men bevoktningen er så sterk at sabotasjegruppen Granard i stedet fester magnetiske miner på skipet DS Nordfahrt ved utskipningsanlegget. Aksjonen er vellykket, og det 5000 tonn tunge skipet sprenges, fullastet med svovelkis. Aksjonen er utført av Peter Deinboll, Bjørn Pedersen og Olav Sættem. (26.02.1943)