Shetlandsgjengen blir formelt organisert som Norwegian Naval Independent Unit, under etterretningsorganisasjonene SOE og SIS. Gjengen har nå 14 fiskefartøy til rådighet. På grunn av deres innsats er det nokså gode forbindelseslinjer mellom Norge og Storbritannia. (28.06.1942)