De to første NS-utnevnte biskoper ordineres: Lars A. Frøyland i Oslo bispedømme og Ludvig D. Zwilgmeyer i det nye Skien bispedømme. Begge har fått et brev undertegnet av 110 prester, hvor det blant annet står: «De er ikke rettelig kalt og vil ikke bli rettelig ordinert. Derfor må De også bli en ensom mann. Vi har har sendt dette brevet i oppriktig sorg. Vi kan ikke hilse Dem velkommen på Deres ordinasjonsdag». Til stede under ordinasjonen i Vår Frelsers Kirke i Oslo, er foruten Quisling en rekke celebriteter i NS og statsadministrasjonen. På bildet ses (fra venstre) sogneprest Sigurd Haga (Øvre Rendal), konstituerte biskoper Dagfinn Zwilgmeyer (Bergen), Jørgen Sivertsen (Hammerfest), Georg Falck-Hansen (Hamar), Hans Olav Hagen (Oslo), Ole J. Kvasnes (Stavanger) og de to ordinandene, Ludvig D. Zwilgmeyer og Lars A. Frøyland. Konstituert biskop, domprost i Nidarosdomen, Einar Lothe, er ordinator (ikke på bildet). (28.06.1942)