Den største katastrofen som rammer Murmansk-konvoiene oppstår når PQ17, den 17. konvoien med krigsmateriell til Sovjetunionen, er på vei fra Reykjavik til Arkhangelsk. Der har konvoien vakt oppsikt blant tyske rekognoseringsfly; 35 lasteskip med krigsmateriell, beskyttet av store britiske sjøstridskrefter. Når den britiske admiral Pound (feilaktig) får opplyst at Tirpitz har gått ut fra Norge for å angripe PQ17, gir Royal Navy beskjed om at skipene skal spre seg. De forsvarsløse skipene blir deretter angrepet av tyske fly og ubåter, som i løpet av en uke senker i alt 24 (14 av fly og 10 av ubåter) av konvoiens skip. Kun 11 fartøy når fram til destinasjonen med 64 000 tonn gods. Resultatet blir midlertidig stans av de arktiske konvoiene fram til september. Bildet viser eksorte- og handelsfartøy ved Hvalfjörður før konvoiens avreise. (27.06.1942)