I Norge blir utviklingen for jødene i Øst-Europa kjent gjennom den illegale avisen London-Nytt, som i dag melder at 700 000 jøder er myrdet av nazistene i Polen. Nyheten gjengis fra BBC, som tidligere i juni publiserte en rapport fra den polske eksilregjeringen. NS-medlem og redaktør av tidsskriftet Ragnarok, Hans S. Jacobsen, har også fått et brev fra en bekjent i SD i Katowice-distriktet som skriver at der gjør man «kort prosess» med polakker og jøder. (27.06.1942)