LOs sentrale illegale Faglig Utvalg, som koordinerer motstandsarbeidet i fagbevegelsen, sender ut et opprop mot tvangsarbeid på tyske militære anlegg. Det heter blant annet: “Nei, la tyskerne utføre sitt krigsarbeid selv. Du som blir tatt ut til slikt arbeid: Nekt å reise!” (27.06.1942)