Det er spist adskillige måkeegg i Arendal-distriktet i år. Folk ute i øydistriktet har stått og ventet på at måkene skulle verpe for å sikre seg eggene. Enkelte steder har måkeegg-omelett hørt til dagens kost. (11.06.1942)