Konrad Anker Hennum, som arbeidet som telegrafist ved Sandefjord stasjon og flyktet til England høsten 1940, har gått inn i Kompani Linge. (11.06.1942)