Trygve Bratteli har blitt arrestert av Gestapo i Kristiansund, der han siden høsten 1940 har jobbet som bygningsarbeider. Arrestasjonen er en del av okkupasjonsmaktens offensiv mot den illegale organisasjonen som arbeiderbevegelsen er i ferd med å bygge opp. Han fengsles i Trondheim og sendes senere til Møllergata 19, Grini og Sachsenhausen. Mot slutten av krigen sitter han i flere NN-leire. (11.06.1942)