Mange oppholder seg innendørs i krisetiden. Grammofonplater er ikke lenger å få kjøpt, det samme gjelder gitarer, mandoliner og liknende. En pianostemmer oppfordrer til å bestille i god tid:

(18.03.1942)