MT Ranja av Oslo forsvinner på vei fra Houston til England med et mannskap på 34. Den tyske ubåtkapteinen Walter Flachsenberg rapporterer senere at han har torpedert et tankskip på denne datoen og i dette farvannet. (17.03.1942)