En kvinnegruppe som arbeider for kvinneorganisasjonene som har gått under jorden, aksjonerer med protestbrev mot iverksettelse av ungdomstjenesten. Brevet får bred oppslutning fra foreldre i hele landet, og det sendes mellom 200 000 og 300 000 brev til departementet som omtrent 500 000 foreldre står bak. I brevet står det blant annet: «Jeg ønsker ikke at mine barn skal delta i NSUFs ungdomstjeneste, da de retningslinjer som er trukket opp for dette arbeide strider mot min samvittighet.» Foreldrene følger dermed kirkens og lærernes eksempel. (03.03.1942)